Gravesøknader i Moss kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Moss kommune

Graving i Moss kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nyemoss.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/12
Entreprenør KNUT BJERKE AS
Start 30.01.2023
Slutt 31.08.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Verket 5B -22
Søknad gjelder Veiarbeid, Gatelys, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 24.01.2023
Tittel VVA krysset Verket Moss
Byggherre
Organisasjon: MOSS INFRASTRUKTUR AS (orgnr.: 911671921)
Kontaktperson: Michael Haslien (tlf.: 455 17 648)
Stedsansvarlig
Anders Slåtten (tlf.: 948 19 592)
Ansvarshavende
Øyvind Femtegjeld (tlf.: 97776957)