Gravesøknader i Moss kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Moss kommune

Graving i Moss kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nyemoss.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/64
Entreprenør STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Start 10.02.2022
Slutt 20.05.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Dr. Galtungs vei 1 -5
Søknad gjelder Grunnboring

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.02.2022
Tittel IC Sandbukta - Moss - Såstad. Nedsetting av inklinometerkanal IK-15, IK-18 og IK-46
Byggherre
Organisasjon: BANE NOR SF (orgnr.: 983160255)
Kontaktperson: Bjørn Aamold (tlf.: 97511395)
Stedsansvarlig
Martin Strøm (tlf.: 99716228)
Martin Akerholt (tlf.: 41624384)
Ansvarshavende
Svein Evenrud (tlf.: 915 32 569)