Gravesøknader i Moss kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Moss kommune

Graving i Moss kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nyemoss.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/101
Entreprenør EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS
Start 15.03.2021
Slutt 08.07.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Orkerødgata 49 -56A
Søknad gjelder Veiarbeid, VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.03.2021
Tittel Orkerødgata
Byggherre
Organisasjon: MOSS KOMMUNE (orgnr.: 944383476)
Kontaktperson: Emil Revhaug (tlf.: 94899896)
Stedsansvarlig
Alf Johan Stabell (tlf.: 90296186)
Ansvarshavende
Espen Rene Jensen (tlf.: 97029424)