Gravesøknader i Moss kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Moss kommune

Graving i Moss kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nyemoss.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/1759 Fjordveien og Værlegata Arbeidstillatelse Fjordveien MOSSIA ANS 22.06.2020 31.12.2023
21/489 VA - Utsynet Gravearbeid Jederveien, Utsynet, Refsnesskogen EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS 01.11.2021 03.07.2023
21/609 Generell plan - Viltulykke Arbeidstillatelse Generell plan LANDBRUKSKONTORET FOR MOSS, RYGGE OG RÅDE 01.01.2022 31.12.2023
22/326 Stillasoppsett ifm. takarbeid - Værlegata 6 Arbeidstillatelse Værlegata FOSBY STILLAS AS 13.06.2022 31.07.2023
22/438 Stenge fortau Arbeidstillatelse Peer Gynts vei PEAB AS 01.09.2022 31.10.2024
22/475 3038 Bellevue KG-bane Arbeidstillatelse Orkerødgata KJELDAAS AS 22.09.2022 30.06.2023
22/537 Sikring av fibertrase, stenge gangvei Arbeidstillatelse Peer Gynts vei PEAB AS 31.10.2022 31.10.2024
23/12 VVA krysset Verket Moss Gravearbeid Verket KNUT BJERKE AS 30.01.2023 31.08.2023
23/41 Oljeutskiller Gravearbeid Ryggeveien TRAN VVS AS 01.03.2023 19.06.2023
23/57 intensiv belysnig Gravearbeid Refsnesalleen BUSKERUD VEIVEDLIKEHOLD AS 14.03.2023 25.06.2023
23/58 2023008 Støtvigveien Gravearbeid Støtvigveien LINDHAUGEN AS 13.03.2023 30.06.2023
23/61 Tørkoppveien 1 - 87054 Viken Fiber Gravearbeid Tørkoppveien TOM HVAAL AS 12.04.2023 30.06.2023
23/62 initensiv belysning Gravearbeid Dyreveien BUSKERUD VEIVEDLIKEHOLD AS 14.03.2023 24.06.2023
23/65 St. Mikael Kirke Arbeidstillatelse Kirkegata SØHOEL EIENDOM OG BYGGSERVICE AS 30.03.2023 19.06.2023
23/85 Bjørnekroken 1 Gravearbeid Bjørnekroken HANDYMANTJENESTEN AS 27.04.2023 27.06.2023
23/91 Gubbeskogveien 43B, Moss, VT Graveservice AS Gravearbeid Gubbeskogveien VT GRAVESERVICE AS 15.05.2023 26.06.2023
23/92 Helgerødgata 33 Gravearbeid Gimleveien BØHN ANLEGG AS 16.05.2023 16.06.2023
23/95 Fiber Røysåsen BRL Gravearbeid Halløkka HERSTAD ENTREPRENØR AS 29.05.2023 23.06.2023
23/96 20149-Osloveien 182B Gravearbeid Skredderveien ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 22.05.2023 30.06.2023
23/97 Takarbeid Henrich Gernersgate Arbeidstillatelse Fossen FOSBY STILLAS AS 22.05.2023 22.06.2023
23/99 Balaklava 15 Gravearbeid Balaklava HANDYMANTJENESTEN AS 12.05.2023 12.07.2023
23/100 Grunnundersøkelser Hoppern Gravearbeid Th. Kittelsens gate, Arilds vei, Hermods gate, Torgny Segerstedts vei, Tronvikveien, Jernbanegata, Hoppern MULTICONSULT NORGE AS 15.05.2023 04.06.2023
23/101 Refsnesalleen 85-89 - EltelNetworks Gravearbeid Bekkefaret, Refsnesalleen, Refsnesstranda, Jernbanegata, Gnr/Bnr: 1/2862 STENSVOLD ANLEGG AS 19.05.2023 23.06.2023
23/107 Storgata / Gudes gate Arbeidstillatelse henrich gerners gate, gudes gate, th petersons gate, storgata, storgata VEIDEKKE INDUSTRI AS 30.05.2023 02.06.2023